عدالتخواهان دانشگاه فسا

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ.....(نساء 135).. اى کسانى که ایمان آورده ‏اید پیوسته به عدالت قیام کنید....

عدالتخواهان دانشگاه فسا

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ.....(نساء 135).. اى کسانى که ایمان آورده ‏اید پیوسته به عدالت قیام کنید....

عدالتخواهان دانشگاه فسا
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسین شهبازی» ثبت شده است

 

متن زیر چکیده ای از سخنرانى آقای شهبازی(دبیر کل جنبش عدالتخواه دانشجویی) در تاریخ 93/9/2 در مراسم معارفه تشکل عدالتخواه دانشگاه فسا می باشد که به علت مفصل بودن سخنان چکیده ای از آن را برای شما مهیا کرده ایم .

 

آقای شهبازی سخنان خود را اینگونه آغاز کرد:

عدالتخواهی یک اولویت نیست بلکه یک ارزش است ومعتقدیم که قواعد سیاسی موجود در کشور کل جامعه را پوشش نمی دهد و معتقدیم که پایه رفتاری دانشجویان عدالتخواه در کشور همین خطبه امام حسین (ع) در منا است؛ معتقدیم که اگر در جامعه ای فساد زیاد شد ریشه در حاکمیت است وراه حل مشکل , نهی از منکر حاکمیت است ,پس اگر فسادی در جامعه دیدید باید ریشه یابی کنید واز حاکمیت برای حل آن مشکل درخواست کنید وبا لحن طلبکارانه موظفید که برای رفع آن فساد اقدام کنید واین پیام جنبش عدالتخواه است.

                      

در بخشی دیگر از سخنانش حسین شهبازی

  • عدالتخواه 1